O projektu

Cilj projekta Žive naj vsi narodi je spodbujati medkulturni dialog v Sloveniji in s tem v naši državi ustvariti inkluzivno okolje, kjer vsak državljan lahko čim bolje razvije svoj potencial, ne glede na narodnost, raso in okolje iz katerega izhaja. Svojemu cilju sledimo predvsem z izvajanjem medijskih projektov za ozaveščanje javnosti o begunski problematiki in multikulturnosti.

Vedno, ko se srečajo ljudje iz različnih okolij, pride do spajanja kultur. To je lep in naraven proces, ki se odvija sam od sebe in ga (razen v primeru hudih zunanjih faktorjev kot so vojna ali načrtna segregacija družbe) praktično ni mogoče zaustaviti. Naš cilj ni pospeševanje ali omogočanje tega procesa, saj to ni potrebno – spajanje kultur se odvija ne glede na to kaj si mi o tem mislimo. S projektom Žive naj vsi narodi želimo javnost ozaveščati o teh procesih kot:

  1. neizbežnih – v Slovenski prostor prihajajo in bodo vedno bolj pogosto prihajali ljudje iz tujih kulturnih okolij
  2. pozitivnih – spajanje kultur ne predstavlja grožnje za slovensko narodno identiteto, kvečjemu njeno obogatitev, kar nam bo omogočilo dolgoročen obstoj v globalni družbi.
  3. večnih – kultura in narodna identiteta nikoli nista bili stabilni. Mit o narodni identiteti, ki ostaja nespremenjena skozi čas je samo to – mit. Dobrih dvesto let nazaj nihče ni o sebi razmišljal kot o Slovencu/ki. Sodelujoči v projektu smo ponosni državljani Slovenije, ampak poleg tega smo tudi državljani sveta.

Projekt izvaja KUD Subart iz Kranja v sodelovanju z mnogimi ustanovami in posamezniki, ki si prizadevajo za pravičnejšo družbo.