Featured Video Play Icon

Postmoderna Zdravljica

Na Prešernov rojstni dan, 3.12.2018, je izšel video Postmoderna Zdravljica. Gre za projekt (post)moderne poezije, v katerem 8 mladih slovenskih poetov raziskuje pomen Zdravljice danes, v času globalizacije ter mešanja kultur.

Sodelujoči poeti so stari od 17 do 33 let, nekateri svojo ustvarjalno pot šele začenjajo, drugi so izdali že več knjig ter pesniških zbirk. Gre za dokaj naključen nabor mladih pisateljev in pisateljic, ki dodajo vsak svoj košček mozaiku Postmoderne Zdravljice.

Vsak izmed sodelujočih je dobil nalogo, da reinterpretira eno kitico Zdravljice. Edina navodila, ki so jih dobili so, da se morajo pomensko in tematsko navezati na svojo kitico Prešernove pesmi. Razen tega so imeli popolnoma odprte roke.

Rezultat je 8 fragmentov, ki odražajo unikatno razumevanje Zdravljice vsakega izmed poetov. Te fragmente smo združili v celoto, ki odraža kako mladi in razmišljujoči slovenski ustvarjalci Zdravljico razumejo danes.

Sodelujoči poeti (razvrščeni po kiticah):

Kristijan Radikovič, Gregor Ambrožič Kekec, Maruša Močnik, Anamarija Zorč, Erazem Baškovec, Tim Butara, Jernej Kusterle, Iztok Vrenčur

Koncept: Jure Grahek

Produkcija: Jure Grahek, Filip Košnik, Gregor Kocjančič

Video smo posneli 4.2.2018 v Trainstation Subart, Kranj

Posted in video.